Bytové družstvo Fantova 1785 - 1787

Dodavatel - firma Sládek

Certifikát ISO

Potvrzení managementu kvality dle ISO 9001: Acrobat Reader  [316 kB]

Ostatní dokumenty

Smlouva o dílo, pojistka a ostatní dokumenty jsou členům BD k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři bytového družstva.