Bytové družstvo Fantova 1785 - 1787

Podmínky použití

Veškerý obsah, který se nachází na těchto internetových stránkách, je považován za vlastnictví Bytového družstva Fantova 1785 — 1787 a podléhá autorským právům družstva, platným v okamžiku vstupu návštěvníka na tyto internetové stránky.

Pokud není jinak písemně sjednáno, je možné obsah těchto internetových stránek kopírovat a užívat pouze pro soukromé účely. Takto pořízené kopie a podklady mají pouze informační charakter, nemohou být dále měněny a zpracovávány bez souhlasu bytového družstva.