Bytové družstvo Fantova 1785 - 1787

Ankety

Upozornění: u anket (hlasování), kde je potřeba podpis člena BD, nelze hlasovat prostřednictvím webových stránek.

Výběr věšáků na lodžie pro členy BD Fantova

Tímto Vám žádáme o výběr věšáků na lodžie pomocí níže uvedeného formuláře. Předložené vyobrazení je v lepším detailu zde a též v informačních skříních v jednotlivých domech.

Ve formuláři pro odpověď prosím rovněž specifikujte případné další požadavky na montáže na lodžiích - např. rameno pro satelit, háky na police/truhlíky na květiny na lodžiích.

Stáhněte a vytiskněte si hlasovací formulář: Acrobat Reader   [176 kB]

Konec ankety je dne: 21. 11. 2011 v 18:00 hod.
Anketní lístky prosím vhazujte do schránky č. 6, vchod 1786, nebo předejte členovi představenstva.

–  14. 11. 2011  –

Doplňující informace k věšáku s pohyblivými kameny a věšákům na květiny

Věšák, který byl předložen k výběru, byl vzorek. Po jednání s fa Jeřábek je nabídka upřesněna následovně:

  • rozměry věšáku: 65 x 8,5 cm
  • 5 pohyblivých kamenů
  • materiál hliník
  • 30m šňůra je součást věšáku
  • foto zde

Montáž provede fa Sládek Stavby s.r.o. v předem oznámeném termínu.

Cena věšáku je 1 320,- Kč vč. DPH.
Věšák uhradí družstvo jako náhradu za demontované věšáky v souvislosti s revitalizací domů.

Pro byty v domě č.p. 1787 je hrazen věšák pouze na 1 lodžii.

Věšáky - háčky na květiny - požadavky po vyhodnocení budou předloženy stavbě, která zajistí odbornou montáž za přítomnosti nájemce - člena družstva v předem oznámeném termínu. Je třeba, aby členové družstva měly věšáky/háčky na květiny na tento termín připraveny.

Obdobně bude postupováno při montáži ramen pro satelity.

Požadavek odevzdat do 30. 11. 2011 do 18:00 hod. do schránky č. 6, vchod 1786 pro zpracování. Dne 1. 12. 2011 bude požadavek předán fa Jeřábek.

–  23. 11. 2011  –

Obraz kostelíka ve Stodůlkách a reklama Sládek Stavby, s.r.o.

Základní informace:

  • Obraz kostelíka ve Stodůlkách – jeho umístění na fasádě domu č. p. 1787 spolu s reklamou společnosti Sládek Stavby, s.r.o. bylo sice schváleno Stavebním odborem MČ Praha 13 a v této souvislosti zaznívají kladné ohlasy (některé i trochu "závistivé" od jiných BD a SVJ), ale s ohledem na protest 8 členů družstva z domu č. p. 1787 se představenstvo ve spolupráci s kontrolní komisí družstva rozhodlo uspořádat tuto anketu, aby se mohlo učinit konečné rozhodnutí, zda obraz a reklama na fasádě mohou zůstat, či zda budou odstraněny.
  • Za umístění reklamy spol. Sládek Stavby s.r.o. po dobu trvání záruční lhůty družstvo obdrží odměnu 300 000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Po uplynutí této doby bude reklama odstraněna na náklady společnosti Sládek Stavby, s.r.o.
  • Malby na fasádách domů jsou ve světě velmi oblíbené a stavební odbor MČ Praha 13 je začal povolovat, pokud se jedná o obraz spojený s něčím významným v dané lokalitě. Naše družstvo je jedním z prvních, kterému bylo umístění obrazu na fasádu povoleno, ale je následováno dalšími družstvy a SVJ zejména v okolí Slunečního náměstí.

Podle výsledků ankety bude ponechán jak obraz, tak reklama, nebo odstraněno jedno či druhé.

Stáhněte a vytiskněte si hlasovací formulář: Acrobat Reader  [49 kB]

Konec ankety je dne: 16. 11. 2011 v 24:00 hod.
Anketní lístky prosím vhazujte do schránky č. 6, vchod 1786, nebo předejte členovi představenstva.

–  9. 11. 2011  –

Vyhodnocení ankety

Dne 16. 11. 2011 ve 24:00 hod. bylo ukončeno hlasování členů družstva ohledně malby kostelíka a umístění reklamy společnosti Sládek - Stavby s.r.o. na fasádě domu v majetku družstva. Výsledky hlasování předkládáme:

č.domu malba souhlasím nevadí nesouhlasím
1785 obraz 8 4 0
reklama 5 6 1
1786 obraz 15 1 0
reklama 14 1 1
1787 obraz 7 3 1
reklama 6 1 4
Celkem obraz 30 (63 %) 8 (17 %) 1 (2 %)
reklama 25 (52 %) 8 (17 %) 6 (13 %)

Předložená tabulka je rozdělena na jednotlivé vchody v počtu odevzdaných anketních lístků a celkové vyhodnocení.

Rozhodnutí členů BD: obraz i reklama budou ponechány na fasádě domu.

–  17. 11. 2011  –