Bytové družstvo Fantova 1785 - 1787

Oznámení

Přerušení dodávky elektřiny

Ve dnech 12. 5. 2015 od 10 do 14 hod. a 25. 5. 2015 od 11 do 13 hod.: JPEG  [119 kB]

–  29. 4. 2015  –

Změna úředního dne v měsíci květnu 2012

Vzhledem ke Svátku práce se přesouvá úřední den z 1.5.2012 (úterý) na 2.5.2012 (středa).

Za představenstvo BD předseda Ing. Radek Nejedlo

–  20. 4. 2012  –

Montáž sušáků na lodžiích

Na základě žádostí členů proběhne montáž sušáků na prádlo v bytech členů družstva následovně:

Byty v domě č.p. 1787 a následně v domě č.p. 1785sobota 7. 1. 2012 od 9:00 hod.

Byty v domě č.p. 1786sobota 14. 1. 2012 od 9:00 hod.

Požadavky členů družstva na instalaci háčků či držáků na květiny budou řešeny přímo s pracovníky spol. SLÁDEK STAVBY s.r.o. při instalaci sušáků.

Držáky či háčky na květiny mějte prosím připraveny na dobu instalace sušáků.

Děkujeme za pochopení.

Za představenstvo BD František Jerman

–  5. 1. 2012  –

Montáž sušáků na lodžiích

V sobotu dne 7. 1. 2012 bude provedena montáž sušáků na lodžiích od 9:00 hod.

Za představenstvo BD František Jerman

–  2. 1. 2012  –

Vstup do domu č.p. 1787

Z důvodu pokračujících stavebních prací od 2. 1. 2012 do 12. 2. 2012 je uzavřen hlavní vstup do domu 1787.

Pro vstup do domu používejte vstup z vnitrobloku.

Za představenstvo BD František Jerman

–  2. 1. 2012  –

Výzva pro členy BD z domu č.p. 1787

Nové sady čip + klíč pro členy družstva z domu č.p. 1785 budou vydávány proti podpisu dne 22. 12. 2011 v době od 16.00 do 20.00 hod. v kanceláři družstva.

Zároveň zde můžete učinit závazné objednávky na další požadované sady čip + klíč a provést úhradu 500,- Kč za každou sadu klíč + čip požadovanou navíc.

Za představenstvo BD František Jerman a Jiří Pánek
Za kontrolní komisi Christiane Horová a Ing. Jan Činčura

–  2. 1. 2012  –

Výzva pro členy BD z domu č.p. 1786

Nové sady čip + klíč pro členy družstva z domu č.p. 1785 budou vydávány proti podpisu dne 22. 12. 2011 v době od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláři družstva.

Zároveň zde můžete učinit závazné objednávky na další požadované sady čip + klíč a provést úhradu 500,- Kč za každou sadu klíč + čip požadovanou navíc.

Za představenstvo BD František Jerman a Jiří Pánek
Za kontrolní komisi Christiane Horová a Ing. Jan Činčura

–  22. 12. 2011  –

Infomace pro členy BD v souvislosti s novými klíči a čipy

Žádáme členy, aby pro vstup do domu byl používán čip.

Elektronický zámek je naprogramován tak, že po zavření dveří je automaticky uzamkne.

Klíče jsou pouze pro případ, kdy z důvodu výpadku el. energie zámek nebude funkční.

Za představenstvo BD František Jerman a Jiří Pánek
Za kontrolní komisi Christiane Horová a Ing. Jan Činčura

–  21. 12. 2011  –

Výzva pro členy BD z domu č.p. 1785

Nové sady čip + klíč pro členy družstva z domu č.p. 1785 budou vydávány proti podpisu dnes 15. 12. 2011 v době od 16.00 do 20.00 hod. v kanceláři družstva.

Zároveň zde můžete učinit závazné objednávky na další požadované sady čip + klíč a provést úhradu 500,- Kč za každou sadu klíč + čip požadovanou navíc.

Za představenstvo BD František Jerman a Jiří Pánek
Za kontrolní komisi Christiane Horová a Ing. Jan Činčura

–  15. 12. 2011  –

Oznámení pro členy družstva

Vzhledem k instalaci nových vstupních dveří, jejichž součástí je také nový zámkový bezpečnostní systém, proběhne distribuce čipů a klíčů k novým dveřím.

Na každý byt bude vydána sada čip + klíč pro každou osobu starší 5 let, která je pro daný byt přihlášena na služby, a to zdarma. Zároveň při předání budou individuálně členům vysvětlena základní pravidla obsluhy čipů.

Výzvy k převzetí sad čip + klíč budou vyvěšeny v jednotlivých vchodech – sledujte prosím informaci ve vývěskových skříních a ve výtahu a také na web stránkách družstva.

V případě zájmu o vydání další/ch sady klíč + čip učiní člen družstva závaznou objednávku při převzetí nových čipů a klíčů a zároveň uhradí 500,- kč (slovy: pět set korun českých) za každou požadovanou sadu čip + klíč navíc. Družstvo učiní hromadnou objednávku dle požadavků členů družstva. Distribuce individuálně požadovaných sad čipů a klíčů proběhne v měsíci lednu 2012 po včasné předchozí výzvě k převzetí.

V přiložené tabulce je uveden počet sad čip + klíč, které budou na každý byt vydány (údaje vycházejí z evidence osob přihlášených na služby u Centra, a.s.).

č. bytu / počet osob178517861787
16432
15444
14551
13224
12533
11342
10324
9423
8112
7523
6322
5341
4422
3442
2323
1112

Za představenstvo BD František Jerman a Jiří Pánek
Za kontrolní komisi Christiane Horová a Ing. Jan Činčura

–  14. 12. 2011  –

Seřízení oken

dne 7. 12. 2011 v době od 15:00 do 19:00 hod. v domě č. p. 1785 - 1786 bude provedeno seřízení a kontrola oken fa Sládek - Stavby s.r.o. za přítomnosti TDI a zástupce fa Sládek - Stavby s.r.o.

–  29. 11. 2011  –

Výzva ke zpřístupnění sklepních kójí

S ohledem na postupující stavební práce v rámci projektu revitalizace bytových domů majetku družstva je nutné aby členové družstva - nájemci a uživatelé bytů zpřístupnili sklepní kóje, které užívají v rámci příslušenství k bytu v níže uvedených termínech.

sklepní kóje v domě č. p. termín potřebného zpřístupnění
1785 28. 11. –   2. 12. 2011
1786 3. 12. –   7. 12. 2011
1787 8. 12. – 12. 12. 2011

V rámci zpřístupnění sklepů mohou členové družstva - nájemci využít pro účely vyklizení nepotřebných věcí ze sklepa kontejner, který bude přistaven ve dnech:
pátek 25. 11. po 18:00 hod. – pondělí 28. 11. 2011 do 7:00 hod.

Kontejner určený pro tyto účely bude označen a přistaven na trávník před dům č. p. 1786 z ulice.

S případnými dotazy se obracejte na představenstvo.

–  21. 11. 2011  –

Opravy schodů

Harmonogram oprav:

č.domu schody termín
1785 z ulice 23. 11. –   6. 12. 2011
z vnitrobloku 7. 12. – 15. 12. 2011
1786 z ulice 28. 11. –   6. 12. 2011
z vnitrobloku 7. 12. – 15. 12. 2011
1787 z ulice 7. 12. – 15. 12. 2011
z vnitrobloku 28. 11. –   6. 12. 2011

Ve výše uvedenou dobu bude možné používat pro účely vstupu do příslušného domu pouze schodiště, které není v danou dobu rekonstruováno – opravováno.

Přijměte prosím omluvu za případné komplikace a poděkování za pochopení.

–  14. 11. 2011  –